Stop vold og chikane på arbejdspladsen

Evaluering af dansk implementering af EU-direktiv
EU Pjece

De offentlige arbejdspladser i Danmark har siden 2008 haft pligt til at sørge for, at der er et beredskab, der kan forhindre og opfange episoder af vold og chikane begået overfor medarbejderne i Regioner og Kommuner. Det siger et EU-direktiv. Samtidig er det påkrævet, at de ansvarlige myndigheder og organisationer dokumenterer indsatsen overfor EU. Kombic har i den forbindelse hjulpet Kommunernes Landsforening, Danske Regioner og KTO med at indsamle materiale og udarbejde en evaluerende pjece til EU-kommissionen på både dansk og engelsk. Pjecen forklarer, hvordan den danske model og arbejdsmarkedsstrukturerne ser ud, hvordan en række lokale aktører har tacklet opgaven – og giver samtidig en samlet evaluering af indsatsen. Pjecen har efterfølgende også virket som inspirationsoplæg og igangsætter af konkrete initiativer på det engelske offentlige arbejdsmarked.

Se pjecen i PDF format her