Folkeskolens 7.-9. klassetrin arbejder journalistisk med madspild

Stop Madspild er et tilbud til de ældste elever i folkeskolen om at arbejde journalistisk og projektorienteret med et af tidens helt store paradokser: Madspild. Alle materialer i Stop Madspild er gratis at anvende, og projektarbejdet imødekommer en lang række af de formulerede trinmål i hhv. dansk, samfundsfag, matematik, geografi, biologi, hjemkundskab mv. Materialerne består af en række temahæfter om madspild, fem journalistiske værktøjshæfter, en kort lærervejledning, en lille håndfuld film og en produktionsportal, der fungerer som et virtuelt klasselokale. Undervisningsmaterialerne er kvalitetssikret i et samarbejde med Danmarks Lærerforening – og produktionen er støttet af en lang række samarbejdspartnere herunder Miljøstyrelsen. Kombic har designet materialet på foranledning af en forespørgsel fra forbrugerbevægelsen ’Stop Spild Af Mad’.

Stop madspild, web, kapagne & undervisning