Videndeling og afrapportering til Forebyggelsesfonden

Evaluering af arbejdsmiljøprojekt. Videndeling og afrapportering til Forebyggelsesfonden

På en af landets mest sikrede specialinstitutioner, Kofoedsminde i Rødby, er samtlige 50 udviklingshæmmede beboere anbragt i forbindelse med en dom eller en anden retslig foranstaltning. Antallet af voldsepisoder mellem personale og beboerne havde nødvendiggjort, at der blev iværksat et stykke forebyggende arbejdsmiljøarbejde. Rapporten ”Venus på Kofoedsminde” evaluerer og redegør for det fireårige projekt, der er støttet af Forebyggelsesfonden. Pjecen tager udgangspunkt i en række dybdegående interviews med otte centrale medarbejdere, der repræsenterer hver deres faglighed og funktion på institutionen. Samtidig samler pjecen op på de forskellige resultater og den viden, der er opsamlet gennem projektet. Kombic har stået for den samlede produktion – lige fra interviews, artikler og fotos – til layout, tryk formidling og PR.

Se PDF version af pjecen