Inspirationsmateriale om idrætstalenter i folkeskolen

Det er en vanskelig opgave at udvikle unge idrætstalenter og samtidig sikre, at de også har rum og tid til at tilegne sig alle de nødvendige boglige færdigheder. Derfor har forskere ved DPU undersøgt, hvordan rammerne for talentmassen er i idrætsklasserne i folkeskolens 7. til 9. klasser i landets elitekommuner. På baggrund af forskningsprojektet har Kombic produceret, redigeret og layoutet et inspirationsmateriale til brug for kommuner, som ønsker at videreudvikle en helhedsorienteret strategi for deres idrætsklasser.

Se materialet her.