Nanopartikler giver udfordringer for arbejdsmiljøet

På rigtigt mange områder sker der en eksplosiv udvikling i antallet af maskiner, materialer, ny teknologi og arbejdsprocesser, hvor nanopartikler spiller en rolle. Derfor er Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) stærkt involveret i arbejdet med at kortlægge nanopartiklernes indflydelse på vores arbejdsmiljø. Kombic har produceret to film om nanopartikler og arbejdsmiljøudfordringerne for NFA. Begge film er optaget hos Teknologisk Instituts Center for Produktudvikling i Århus, hvor man arbejder med 3D-printprocesser – og en deraf følgende risiko for nano-forurening. Filmene er produceret på hhv. dansk og engelsk, og de bruges blandt andet i Dansk Center for Nanosikkerhed til at informere om risikofaktorerne ved arbejde med nanopartikler.