Film, website, pjecer og podcast om kommunale karrieremuligheder for akademikere

For at sætte fokus på de mange attraktive jobmuligheder og karriereveje, der er for unge akademikere inden for den kommunale sektor, producerede vi hele 45 film, ni podcast, pjecer og et samlende website for organisationerne DJØF, Kommunernes Landsforening (KL) og Kommunikation og Sprog. Det samlede materiale anvendes på uddannelsesinstitutioner og i forbindelse med en stort anlagt uddannelsesmesse. Materialet kan opleves på www.karriereveje.dk

Se alt materialet på websitet her.