TV til trafikkunder om sporarbejde på S-Togs-nettet

Det er altid svært at få forklaret kunderne, at tingene pludselig skal til at være anderledes eller mere besværlige. For DSB S-Tog handlede det om at få pendlerne i Hovedstaden forklaret, at det også ville betyder væsentlige forbedringer på sigt, når S-togene kunne komme op at køre på nye spor. I de tre måneder arbejdet varede, var det dog mere besværligt at være DSB-kunde, og derfor ønskede virksomheden at informere kunderne grundigt om de trafikale ændringer, arbejdets betydning, omfang og fremdrift. Løsningen blev en hel række af reportagefilm, der kunne opleves på internettet og infoskærme på stationer og i tog-busser. Filmene blev produceret gennem hele anlægs-perioden.